Kaučukové podlahy ARTIGO

Kaučukové podlahy ARTIGO

KAUČUK

Kaučuk je surovina s unikátnou odolnosťou pri záťaži, je veľmi pružná,  čo ju predurčuje k vytváraniu širokého spektra podláh s možnosťou vysokého zaťaženia.  Výskumné práce  sa začali v rámci skupiny Pirelli  v roku 1920. Inovatívne produkty pod značkou ARTIGO Mondo vychádzajú  z partnerstva s výrobcom Mondo,  ktoré bolo založené v roku 1948 a je svetovou špičkou  v produkcii športových a civilných kaučukových podláh.

 

KREATÍVNA KVALITA

Neobmedzená kreatívna sloboda typická pre kaučukové povrchy a stále pokračujúci výskum viedol spoločnosť  Artigo k spolupráci so štúdiom  Sottsass Associati.  Toto spojenie vytvorilo príležitosť pre nové projekty,  ktoré kombinujú technologickú inováciu a maximálnu úžitkovú hodnotu navrhnutím originálnych materiálových mixov. Každý z návrhov je založený na idey dobrej a vhodnej výroby produktu s obohatením o prírodnú zložky, nápadným náhodným  vzorom. Napr. produkt  Kayar je obohatený o kokosové vlákno,  Zero.4  s nápadným vzorom striedajúcim rôzne výstupky až po konceptuálnu abstrakciu materiálu Ebony.  Bežné prvky, typické pre daný povrch sú vždy „malým náhodným javom“, vytvoreným s citom s ohľadom na obsah  a formu.

 

EKOLOGICKÁ VOĽBA

Kaučuk sa získava zo stromov kaučukovníkov,  ktoré nie sú pri spracovaní zničené, ani znečistené  ropnými produktmi. V každom prípade, výroba kaučukových povrchov neplytvá a neničí zdroje a neprodukuje vysoko toxické látky. Na konci svojho veľmi dlhého životného cyklu, sa kaučukový povrch stáva v podstate pevným mestským odpadom, ktorý sa ľahko spracováva. Povrchy Artigo zodpovedajú najprísnejším ekologickým štandardom a spĺňajú najdôležitejšie  európske certifikácie napr. BRE a BLUE ANGEL , ktoré pomáhajú pri získavaní kreditov LEED.

 

EXKLUZÍVNA OCHRANA POVRCHU

Spoločnosť Artigo ponúka široký rozsah exkluzívnych povrchov, ktoré okrem unikátneho dizajnu ponúkajú vyššiu ochranu pri každom použití. Ochrana povrchu zabezpečuje ešte lepšiu odolnosť voči zašpineniu, chemickým prípravkom, znižuje spotrebu čistiacich prostriedkov, vody a energie potrebných pri údržbe. Toto všetko spolu znamená ešte väčšiu úsporu s dopadom na životnosť produktov. Tato unikátna úprava povrchu pomáha chrániť životné prostredie.

 

 

HYGIENA

Ak sa hygiena interiérov stáva  kľúčovou požiadavkou, tak sa kaučuk ponúka ako ideálny materiál. Kaučuk má celistvý a uzavretý povrch, ktorý môže byť po obvode zakončený vytiahnutím na stenu. Eliminuje akékoľvek škáry na podlahe, nevnikajú  a netvoria sa na ňom ložiská baktérií a špiny. Všetky škáry môžu byť zvárané pre dosiahnutie úplnej povrchovej dezinfekcie. Najnovšia ochrana povrchov PRO a TXL zabezpečuje ľahkú a rýchlu údržbu, výrazne znižujúcu náklady na energie.

 

UNIKÁTNOSŤ

Množstvo unikátnych vlastností robí kaučukovú krytinu najlepšou voľbou pre verejné priestory s veľkou záťažou, ale aj pre súkromné priestory. Má veľmi vysokú odolnosť voči oteru a odoláva cigaretovým ohorkom. Bežné záťažové situácie  v nemocniciach, univerzitách,  letiskách, kinách a  obchodných centrách vyžadujú použitie materiálu s výnimočnou životnosťou. Permanentná elasticita, vrátenie tvaru po predchádzajúcej vysokej záťaži predurčujú  kaučuk k extrémnej odolnosti.

ZLOŽENIE

Kaučuková podlaha Artigo je vyrobená zo zmesí  prírodného a syntetického kaučuku obohateného o minerálne prímesi. Prírodné farebné pigmenty sú z vybraných zdrojov a spĺňajúcich ekologické štandardy počas výrobného i životného cyklu.  Kaučukový krytina  je klasifikovaná ako domový odpad a neobsahuje: PVC, ťažké kovy, halogény (chlór, bróm, fluór, jód), azbest, formaldehyd (značka CE), kadmium a prchavé látky. Má nízky obsah emisií VOC (prchavé organické zlúčeniny) a  je certifikovaná v súlade s prísnymi nemeckými požiadavkami.

 

RENOVÁCIE A INOVÁCIE

Pre plochy ktoré veľmi často a rýchlo menia svoj účel, kaučuková krytina  ponúka kvalitné riešenie.  Funkčná charakteristika ako je nízka hmotnosť, hrúbka  (od 2 mm), rýchla inštalácia, ľahká údržba a možnosť  prekryť  existujúce povrchy bez nutnosti ich úprav, tvoria z kaučukového povrchu excelentný produkt k renovácii.

POCHÔDZNY KOMFORT

Pre dosiahnutie  komfortu pri chôdzi vo veľmi záťažových priestoroch  a v budovách s dlhými chodbami je kaučuková krytina Artigo excelentnou voľbou. Kaučuk  výrazne redukuje hluk pri chôdzi až o 20 dB. Ale to nie je  všetko: dosahuje menej než 2000 V statickej elektriny, čo zabraňuje vytváraniu nepríjemných výbojov pri  kontakte so železnými časťami. 

 

PREVENCIA A OCHRANA

Kaučuková krytina  Artigo spĺňa všetky medzinárodné predpisy reakcie na oheň pre stavebníctvo a požiadavky väčšiny predpisov  reakcie na oheň pre dodávanie podláh do koľajových vozidiel (napr. vlaky).  Všeobecne,  kaučuk menej dymí a neobsahuje toxické splodiny v prípade požiaru.

Bezpečnosť pre konečného užívateľa: krytina Artigo  spĺňa požadované parametre medzinárodných štandardov prevencie úrazov. Eliminuje vytváranie prekážok osobám so zdravotným postihnutím  vo verejných priestoroch  a  na pracoviskách.