PRE ŠIROKÉ POUŽITIE

Pošmyknutie a zakopnutie sú hlavnými príčinami zranení a pracovnej neschopnosti. Sú zaznamenané každé tri minúty a ide o najbežnejšie príčiny zranení na pracoviskách v celej Európe. Z uvedených dôvodov nesmú byť podlahy šmykľavé, aby neohrozovali bezpečnosť ľudí. Klienti aj dodávatelia musia mať na zreteli prioritu bezpečnosti.

Čo sa týka dizajnu, spoločnosť Altro využíva všetky zdroje, aby dizajnérom ponúkla širokú škálu protišmykových krytín spĺňajúcich bezpečnostné kritériá a zabraňuje pošmyknutiu aj v prípade výskytu vody na podlahe.

Zobrazenie:
Zoradiť: